Lectuurcollectie van het Nationaal Blindenmuseum


Wij zijn doende met het beschrijven van de teksten die zich in onze collectie bevinden. In het belang van de vindbaarheid hebben wij de beschrijvingen over verscheidene categorieën verdeeld. Hieronder vind u koppelingen naar de categorieën waarbinnen voorwerpbeschrijvingen aanwezig zijn.
Een afzonderlijke afdeling Documenten richten wij in voor de rechtstreekse toegang tot documenten, al dan niet fysiek (op papier) in ons bezit.

De hoofmoot van de categorieën betreft lectuur in braille, soms aangevuld met een andere leesvorm. In één categorie hebben wij vooralsnog enkel lectuur in zwartdruk opgenomen. Waarschijnlijk wordt deze categorie mettertijd geïntegreerd in de andere categorieën. De zwartdrukcategorie is zoveel mogelijk geordend op publicatiejaar.

naar Categorie Lectuur Over Braille en Ander Schrift

naar Categorie Belangenbehartiging en Aanverwante Zaken

naar Categorie Louis Braille

naar Categorie Religieuze Geschriften, waaronder bladmuziek in braille

naar Categorie Talenstudie

naar Categorie Lectuurvoorziening

naar Categorie Bijzonder Drukwerk

naar Categorie Denksport

naar Categorie Allerlei Lectuur

naar Categorie Bladmuziek en Aanverwante Zaken

naar Categorie Lectuur in Zwartdruk

naar afdeling Documenten
naar leer- en hulpmiddelen
naar interviews
naar de beginpagina van de website