Jaarstukken


Vanaf deze pagina kunt u de jaarstukken inzien. De oudste betreffen 2012.

2018


De eerste maanden van 2018 hebben we intern een visie ontwikkeld op wat ons de eerstkomende jaren te doen zou staan. We wilden graag onze collectie in een aparte tentoonstellingsruimte aan het publiek presenteren. Om dit doel te bereiken hebben we met het oog op financiële steun met enige fondsen contact gelegd. Daarnaast hebben we verkend wat de mogelijkheden waren om aan (goedkope) tentoonstellingsruimte te komen. In mei was duidelijk dat we ons ambitieniveau moesten bijstellen. De wens om onze collectie te presenteren wilden we echter niet laten varen. We hebben daarom besloten onze opslag- en beheerruimte in Ermelo zodanig anders in te richten, dat er ruimte ontstond voor een kleine presentatie. We hadden eerder met dat idee gespeeld, maar toen waren we nog bezig de collectie te ordenen en te beschrijven. Deze activiteit is nu een heel eind gevorderd. Daarom is het niet meer zo noodzakelijk dat de dozen waarin een groot deel van de collectie is opgeslagen, direct en gemakkelijk bereikbaar zijn.
Door de herschikking zijn nu een Lundiarek van 2 strekkende meter en twee tafels van 1,5 strekkende meter beschikbaar voor uitstalling van en nadere kennismaking met een variëteit aan leer- en hulpmiddelen en enige lectuur. We zijn thans (najaar 2018) doende met de inrichting hiervan.
Parallel hieraan proberen we financiële bijdragen te verwerven om weer enige jaren vooruit te kunnen. Helaas hebben we op een in september bij een fonds ingediend subsidieverzoek een afwijzende beslissing ontvangen. Het ziet ernaar uit dat we voor de bekostiging van de exploitatie afhankelijk zijn van particulieren en bedrijven.
Het in april van dit jaar gepubliceerde meerjarenbeleidsplan moest door het bijstellen van ons ambitieniveau worden aangepast. Het nieuwe meerjarenbeleidsplan kunt u via onderstaande koppeling inzien. U kunt erin lezen hoe we in de eerste dertig jaar van ons bestaan weinig gelegenheid hebben gehad om onze collectie goed te beheren; dat we in 2014 eindelijk een goede opslag- en beheerruimte hebben gevonden en dat we in 2018 er aan toe zijn onze collectie aan publiek te presenteren en welke ideeën we daarover hebben.

naar het Beleidsplan voor januari 2019 tot en met december 2022

Via onderstaande koppeling kunt u onze begroting voor 2018 bekijken. De terugblik op 2017 en het financieel overzicht over 2017 kunt u onder het kopje 2017 vinden.

naar de begroting voor 2018 in PDF-formaat (opent in een nieuw venster)

2017


naar de vooruitblik op 2017 in PDF-formaat (opent in een nieuw venster)

naar de begroting voor 2017 in PDF-formaat (opent in een nieuw venster)

naar de terugblik op 2017 in PDF-formaat (opent in een nieuw venster)

naar het financieel overzicht over 2017 in PDF-formaat (opent in een nieuw venster)

2016


naar de vooruitblik op 2016

naar de begroting voor 2016 in PDF-formaat (opent in een nieuw venster)

naar de terugblik op 2016 in PDF-formaat (opent in een nieuw venster)

naar het financieel overzicht over 2016 in PDF-formaat (opent in een nieuw venster)

In 2015 is de voorzitter van de Stichting Nationaal Blindenmuseum voor het audiomagazine Horizon geïnterviewd. Het interview werd afgenomen door Chrit Wildhaus. Het interview is in drie afleveringen in januari 2016 uitgezonden. Via onderstaande drie koppelingen is het interview te downloaden of rechtstreeks te beluisteren.

naar deel 1 (opent in een nieuw venster) - grootte 7.610 kB

naar deel 2 (opent in een nieuw venster) - grootte 7.497 kB

naar deel 3 (opent in een nieuw venster) - grootte 7.575 kB

2015


De voorgenomen activiteiten in 2015 maken deel uit van het activiteitenplan voor 2014-2017. Zie:

naar het activiteitenplan 2014-2017

naar de begroting voor 2015

naar de terugblik op 2015

naar het financieel overzicht over 2015 in PDF-formaat (opent in een nieuw venster)

2014


naar de vooruitblik op 2014

naar de terugblik op 2014

naar het financieel jaaroverzicht over 2014 in PDF-formaat (opent in een nieuw venster)

2013


naar de terugblik op 2013

naar het financieel jaaroverzicht over 2013

2012


naar de terugblik op 2012

naar het financieel jaaroverzicht over 2012terug naar de beginpagina van de website