Digitale documenten


Vanaf deze pagina zijn docuementen te lezen die naar ons idee interessant kunnen zijn voor mensen die belangstelling hebben voor (de leefwereld van) blinden en slechtzienden. Voor een deel gaat het om overgetikt of gescand archiefmateriaal. Anderdeels gaat het om gevonden of aangeleverde digitale documenten.
Waar het gaat om overgetikte teksten, wordt op teksten gedoeld die zich in braille in onze collectie bevinden, hetzij in kortschrift, hetzij in volschrift. In voorkomende gevallen vermelden we wie het overtikwerk heeft verricht.

Stukken met betrekking tot de Nederlands(ch)e Blindenbond, landelijk


Via onderstaande koppeling komt u op de pagina met koppelingen naar overgetikte teksten die betrekking hebben op landelijke vergaderingen.

naar stukken over landelijke vergaderingen

Archiefmateriaal van de Afdeling Groningen van de Nederlands(ch)e Blindenbond


Via onderstaande koppeling bereikt u de pagina waarop de koppelingen naar overgetikte teksten zijn te vinden.

naar archiefmateriaal van Afdeling Groningen

Archiefmateriaal van de Haagsche Blindenvereeniging


Via onderstaande koppeling bereikt u de pagina waarop de koppelingen naar overgetikte teksten zijn te vinden.

naar archiefmateriaal van de Haagsche Blindenvereeniging

Archiefmateriaal van Afdeling Leiden En Omstreken van de R.K. Blindenbond 'Sint-Odilia'


Via onderstaande koppeling bereikt u de pagina waarop de koppelingen naar overgetikte teksten zijn te vinden.

naar archiefmateriaal van Afdeling Leiden e.o.

Documenten over de lectuurvoorziening ten behoeve van blinden en slechtzienden en aanverwante zakenGraafse BlindeninstitutenDrie verslagen over het werk van de Graafse blindeninstituten vonden we interessant genoeg om de brailletekst te laten overtikken. Ze zijn nu digitaal te lezen.
Zie:

naar de drie verslagen

Feestrede voor de Braille-club 'St. Norbertus'In de eerste driekwart eeuw waarin brailleboeken werden vervaardigd, gebeurde dit vaak met pen en priklei. Puntje voor puntje werden de letters gevormd. Dit werd gedaan door een grote groep vrijwilligers.
In 1932 was er iets te vieren; misschien het zoveelste boek, misschien het zoveeljarig bestaan van een groep brailleschrijvers (prikkers). Ter gelegenheid daarvan werd een feestrede gehouden. Via onderstaande koppeling kunt u de overgetikte tekst van deze rede lezen.

naar de feestrede voor de Braille-club - circa 1.200 woorden

Braille van a tot zTer gelegenheid van het Louis Braillejaar 2009 organiseerde de NLBB Vereniging van leesgehandicapten een symposium. De teksten daarvan en een verslag verschenen in een boekje met de titel Braille van a tot z; de NLBB in het Louis Braillejaar. Ten behoeve van het boekje schreef Ad van der Waals het essay Over het brailleschrift gesproken, de betekenis van schrijven en lezen van braille in historisch perspectief. Het gaat over de plaats die braille heeft ingenomen in het onderwijs, de lectuurvoorziening en in het dagelijks leven van mensen met een visuele beperking. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de discussies die werden gevoerd over de waarde die het brailleschrift heeft voor blinden. Tenslotte gaat de auteur in op de vraag of de samenleving wel open staat voor degenen die pleiten voor behoud van het brailleschrift als middel om een gelijkwaardige toegang te hebben tot informatie en lectuur. Het auteursrecht berust bij de auteur.
Met toestemming van auteur en uitgever kunt u het nog steeds actuele essay via onderstaande koppeling lezen.

naar Over het brailleschrift gesproken - circa 12.000 woorden

Over de dependance van de Nederlandse Blindenbibliotheek in GroningenWe kwamen een artikel tegen over nieuwbouw in Groningen die herinnerde aan genoemde dependance. Met toestemming citeren we dit hier graag.

naar Het geheim van De Velden

Diverse andere documentenDe Magneet


De Magneet was de schoolkrant van het Koninklijk Instituut tot Onderwijs van Blinden. Wij bezitten een exemplaar in braille van de extra editie van deze krant die in 1958 is verschenen. Of er ook een zwartdrukversie werd gepubliceerd weten wij niet. Onze brailletekst is overgetikt en digitaal opgeslagen. Via onderstaande koppeling kunt u de uitgave in HTML-formaat lezen.

naar De Magneet - circa 7.200 woorden

Interview met Sjak RijploegWe vonden een interessant interview met Sjak Rijploeg, lid van de Provinciale Staten van Groningen van 2003 tot 2015. Via onderstaande koppeling kunt u dit interview lezen.

naar het interview met Sjak Rijploeg in het Nieuwsblad van het Noorden de dato 24 mei 2014 - circa 2.400 woorden

Over Jan WitIn de jaren zeventig van de twintigste eeuw was Jan Wit hoofdredacteur van de Blindenbode, het verenigingsorgaan van de Nederlandse Blindenbond. Hij was ook een aantal jaren voorzitter van de Bond. Jan Wit kreeg echter vooral bekendheid als predikant en dichter. Hij maakte deel uit van het collectief van dichters en musici die liedteksten en muziek maakten en het Liedboek voor de Kerken (1973) verzorgden. Over zijn werk als dichter is al veel geschreven; veel minder bekend is zijn werk als belangenbehartiger van blinden en slechtzienden. Wellicht dat ooit in die leemte wordt voorzien.
De historicus Paul van Trigt stelt de vraag in hoeverre de blindheid van Jan Wit betekenis heeft gehad voor zijn werk als liedboekdichter. Zijn artikel hierover nemen wij met dank voor zijn toestemming over uit het boek
Titel: Een door God geschonken gave; Luthers erfenis in de Nederlandse protestantse kerkmuziek.
Reeks: Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 (25)
Uitgeverij: Meinema
ISBN: 978 90 2114489 4

Via onderstaande koppeling komt u bij Paul van Trigts bijdrage aan het boek.

naar het artikel over Jan Wit - circa 4.000 woorden

Blinden en slechtzienden tijdens de Duitse bezetting van Nederland


Ter gelegenheid van '75 jaar vrijheid' (2020) plaatsen we enige informatie die te maken heeft met blinden en slechtzienden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zie:

naar een artikel van Ad van der Waals: Blind in de oorlog; de organisaties en instellingen van en voor blinden tijdens de Tweede Wereldoorlog

naar een artikel in Anders Bekeken (1995) over blinden in de illegaliteit

naar informatie over de verzetskrant 'Mijn schild ende betrouwen', misschien wel de enige verzetskrant in braille ooit

Naar het volle leven


Ad van der Waals vond in een oude jaargang van De Blindenbode (1947) een artikel waarin werd geschreven over een toneelstuk waarin een jonge oorlogsblinde de hoofdpersoon is.
Zie:
Naar het volle leven - artikel van Ad van der Waals in Moet je Horen, maart 2021

Blindengeleidehonden: over de opleiding, de financiering, de gebruikers en de belangenbehartiging

Ad van der Waals heeft hierover een essay geschreven. dit is in maart 2021 gepubliceerd. Het auteursrecht berust bij de auteur.
Zie:

Blindengeleidehonden; een geschiedenis over hun bazen en baasjes (pdf-bestand - circa 11.000 woorden; opent in een nieuw venster;)naar de beginpagina van de collectie
naar leer- en hulpmiddelen
naar interviews
naar de beginpagina van de website