Lectuurcollectie van het Nationaal Blindenmuseum


Wij zijn doende met het beschrijven van de teksten die zich in onze collectie bevinden. In het belang van de vindbaarheid hebben wij de beschrijvingen over verscheidene categorieën verdeeld. Hieronder vind u koppelingen naar de categorieën waarbinnen voorwerpbeschrijvingen aanwezig zijn.
Een afzonderlijke afdeling Documenten richten wij in voor de rechtstreekse toegang tot documenten, al dan niet fysiek (op papier) in ons bezit.

De hoofmoot van de categorieën betreft lectuur in braille, soms aangevuld met een andere leesvorm. In één categorie hebben wij vooralsnog enkel lectuur in zwartdruk opgenomen. Waarschijnlijk wordt deze categorie mettertijd geïntegreerd in de andere categorieën. De zwartdrukcategorie is zoveel mogelijk geordend op publicatiejaar.

naar Categorie Lectuur Over Braille en Ander Schriftnaar Categorie Belangenbehartiging en Aanverwante Zakennaar Categorie Louis Braillenaar Categorie Religieuze Geschriften, waaronder bladmuziek in braillenaar Categorie Talenstudienaar Categorie Lectuurvoorzieningnaar Categorie Bijzonder Drukwerknaar Categorie Denksportnaar Categorie Allerlei Lectuurnaar Categorie Bladmuziek en Aanverwante Zakennaar Categorie Lectuur in Zwartdruknaar afdeling Documenten


naar leer- en hulpmiddelen
naar interviews
naar de beginpagina van de website