Nationaal Blindenmuseum in Ermelo

Afbeelding van het Graafs rekenbord Afbeelding van een landkaart van Groot-Brittannië Afbeelding van een oude brailleschrijfmachine


Inhoudsopgave


Introductie


Onze stichting is in 1983 opgericht.
Wij stellen ons ten doel informatie te verstrekken over de wijze waarop blinden en slechtzienden door de jaren heen zoveel mogelijk hebben kunnen participeren in de samenleving.
De informatie geven we vooral mondeling aan de hand van in onze collectie opgenomen voorwerpen. Een accent ligt op de middelen om te kunnen schrijven en lezen en hiermee deel te nemen aan het onderwijs en het arbeidsproces.
Belangstellenden die dat wensen kunnen bij veel hulpmiddelen zelf ervaren hoe het is deze te gebruiken.


Bezoek op afspraak


Ons museum is gevestigd in het pand van de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (CBB) te Ermelo.
(Zie:
naar de website van de CBB )
We hebben daar de beschikking over een ruimte van 78 vierkante meter. De te bezichtigen en merendeels ook te onderzoeken collectie bestaat ruwweg uit lectuur (verschillende leesvormen), hulp- en leermiddelen en overige voorwerpen (zoals voorwerpen die met de historie van de belangenbehartiging te maken hebben). Op deze website kan hierover nadere ingformatie worden gevonden. Leuker is het om er fysiek kennis mee te maken.
Omdat we niet elke dag in het museum kunnen zijn, hebben we voor bezoek op afspraak gekozen. Een afspraak kan zowel per telefoon als per e-mail worden gemaakt. Wie eerst informatie wil inwinnen, kan het best opbellen. Voor de agendering van een afspraak vinden wij e-mail het handigst.
Komt u alleen of in een groepje van een paar personen, dan kunnen we het best inspelen op uw individuele belangstelling. Maar komt u liever met een grotere groep, dan bent u ook welkom. We kunnen groepen van maximaal 15 personen ontvangen.
Contactgegevens:
Loek Meijer:
T: 033-2464374
M: 06-30022688
E: info@nationaalblindenmuseum.nl
Bezoekadres: Paul Krugerweg 39, 3851 ZH Ermelo.


In Moet je Horen, luistermagazine voor blinden en slechtzienden, nr 9 2022, is een reportage gepubliceerd die Ineke Glorie van haar bezoek aan het museum heeft gemaakt. Ingeschreven klanten van Bibliotheekservice Passend Lezen kunnen zich op dit tijdschrift abonneren. (Zie: naar Passend Lezen (nieuw venster)

Via onderstaande koppeling is de reportage te beluisteren of voor eigen gebruik te downloaden.

naar de reportage in Mp3-formaat (opent in een nieuw venster) - grootte 9.905 kB, luistertijd 28 minuten

Via onderstaande afbeeldingen kan al een kijkje in het museum worden genomen.

Afbeelding van de vitrinekast; open deuren en laden Afbeelding van de hoek met bandrecorder Afbeelding van op tafel uitgestalde hulpmiddelen Afbeelding van het overzicht vanaf het keukenblok
Meer foto's zijn te vinden via de volgende koppeling:
naar foto's van de verhuizing


Collectie, interviews en documentatie


De materialen die wij willen bewaren zijn voorwerpen en teksten die op de een of andere manier een functie kunnen vervullen bij het inzicht geven in de wijze waarop blinden en slechtzienden konden en kunnen participeren in de samenleving. Het is niet mogelijk, en ook niet nodig, dat deze materialen altijd fysiek toegankelijk zijn. Wat volgens ons wel nodig en mogelijk is, is dat op een gemakkelijke manier is te achterhalen welke voorwerpen er tot onze collectie behoren. Daarom hebben wij na onze verhuizing naar Ermelo in onze activiteiten voorrang gegeven aan de beschrijving van onze collectie en aan publicatie van die beschrijving op deze website.
Ruwweg delen we de collectie in drie categorieën in:
a. lectuur;
b. hulp- en leermiddelen;
c. overige voorwerpen.

Naast het bewaren en presenteren van lectuur en voorwerpen ambiëren we een bijdrage te leveren aan het beschikbaar komen of bereikbaarder maken van informatie die met het integratieproces van blinden en slechtzienden van doen heeft. Hiertoe zijn we begonnen aan een serie interviews met blinden en slechtzienden, onder meer over hun ervaringen in het onderwijstraject. Ook proberen we relevante documenten van anderen eenvoudig bereikbaar te maken.

Via onderstaande koppelingen kunt u meer te weten komen.

naar hulp- en leermiddelen

naar de lectuurcollectie

naar interviews


Contactgegevens


Bestuur en jaarstukken


Statuten


Via onderstaande koppeling gaat u naar de statuten van de stichting.
naar de statuten


Een beetje geschiedenis


Via onderstaande koppeling komt u op een pagina met enige informatie over het wel en wee van onze Stichting gedurende de eerste 35 jaar (1983 tot 2020).
naar de pagina met een beetje geschiedenis


Nieuw op de website


Over blinden in de bezettingsjaren heeft Ad van der Waals aanvullende informatie toegestuurd. Zie:
Blinden in de bezettingsjaren, aanvullende informatieterug naar de inhoudsopgave

Deze website wordt beheerd door Pengaarde. Ze is laatstelijk gewijzigd op 8 februari 2024.
Einde van de beginpagina.